Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Innkreving ble avsluttet 1. juli 2021 kl. 15:00. Se mer informasjon her.

Takster

Vegfinans Fv34 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Fv. 34 Grime 33 26,40 54


Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt og inngår i en avtale om månedlig passeringstak på 40 passeringer. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert