Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Fritaksordninger


Du får fritak fra betaling hvis du:

  • Er passasjer
  • Går eller sykler
  • Kjører motorsykkel eller moped
  • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)**
  • Kjører kollektivtransport i rute*
  • Har parkeringskort for forflytningshemmede*

*  Forutsatt at du har gyldig AutoPASS-brikke.
** Forutsatt at kjøretøyet har status utrykningskjøretøy hos Statens vegvesen.
 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert