Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nøkkeltall

Vegfinans Fv34 Oppland AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker for de siste årene.

Nøkkeltall 2021

10000000

Driftsinntekter

1000000

Driftskostnader

10000000

Langsiktig gjeld

100000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Langsiktig gjeld i mill

Antall passeringer


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert