Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Bomstasjonen på fv. 34 ved Grime er automatisk og har kun hvitt eller grønt lyssignal. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du ikke lyssignal. 

Fv34 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Du kan gjøre det ved å fylle ut dette avtaleskjemaet.

Takster fra 1. september

Vegfinans Fv34 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Fv. 34 Grime 33 26,40 54


Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt og inngår i en avtale om månedlig passeringstak på 40 passeringer. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen rabatt.
 

Takster til og med 31. august

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering
0 % - 30 - 60
10 % - 27 - 54

20 %

1 200 24 2 400 48

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Har du gyldig AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap får du automatisk 10 % rabatt. Ønsker du å oppnå 20 % rabatt må du tegne en tilleggsavtale med Fv34 Oppland AS.

Kjøretøy over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppen M1 får takst som lett bil dersom kjøretøyet er registrert med en gyldig brikke. Mer informasjon om ordningen finnes her.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert