Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Inngå avtale

For å oppnå 10-20 % rabatt ved passering av bomstasjonen på fv. 34 ved Grime må du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Fv34 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker, og du må derfor ha en AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap for å få 10 % rabatt. Dersom du ønsker å oppnå 20 % rabatt må du i tillegg inngå en forskuddsavtale med Fv34 Oppland AS.

Dersom du har en gyldig AutoPASS-avtale i dag, og ønsker å inngå en forskuddsavtale for å oppnå 20 % rabatt kan dette gjøres ved å inngå en tilleggsavtale her.

Har du ikke AutoPASS-avtale i dag kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Da vil du få tilsendt en AutoPASS-brikke fra E6 Gardermoen-Moelv AS som gir deg 10 % rabatt ved passering av bomstasjonen på fv. 34. Ønsker du ytterligere rabatt kan du velge å i tillegg inngå en forskuddsavtale med Fv34 Oppland AS slik at du oppnår 20 % rabatt ved passering. Mer informasjon om takster og forskuddsbeløp finner du her.

Avtaleskjema Fv34 Oppland

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert