Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Nøkkeltall

Vegfinans Fv34 Oppland AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker for de siste årene.

Nøkkeltall 2017

10000000

Driftsinntekter

1000000

Driftskostnader

100000000

Gjeld

100000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Gjeld i mill

Antall passeringer


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av inntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert